io.pedestal/pedestal.aws

Leiningen/Boot

[io.pedestal/pedestal.aws "0.6.0-beta-2"]

Clojure CLI/deps.edn

io.pedestal/pedestal.aws {:mvn/version "0.6.0-beta-2"}

Gradle

implementation("io.pedestal:pedestal.aws:0.6.0-beta-2")

Maven

<dependency>
  <groupId>io.pedestal</groupId>
  <artifactId>pedestal.aws</artifactId>
  <version>0.6.0-beta-2</version>
</dependency>