io.xapix/axel-f

Leiningen/Boot

[io.xapix/axel-f "0.2.5"]

Clojure CLI/deps.edn

io.xapix/axel-f {:mvn/version "0.2.5"}

Gradle

implementation("io.xapix:axel-f:0.2.5")

Maven

<dependency>
  <groupId>io.xapix</groupId>
  <artifactId>axel-f</artifactId>
  <version>0.2.5</version>
</dependency>