io.xapix/axel-f

Leiningen/Boot

[io.xapix/axel-f "0.3.0"]

Clojure CLI/deps.edn

io.xapix/axel-f {:mvn/version "0.3.0"}

Gradle

compile 'io.xapix:axel-f:0.3.0'

Maven

<dependency>
  <groupId>io.xapix</groupId>
  <artifactId>axel-f</artifactId>
  <version>0.3.0</version>
</dependency>