onyxia

FIXME: write this!

Leiningen/Boot

[onyxia "0.1.0-SNAPSHOT"]

Clojure CLI/deps.edn

onyxia/onyxia {:mvn/version "0.1.0-SNAPSHOT"}

Gradle

implementation("onyxia:onyxia:0.1.0-SNAPSHOT")

Maven

<dependency>
  <groupId>onyxia</groupId>
  <artifactId>onyxia</artifactId>
  <version>0.1.0-SNAPSHOT</version>
</dependency>