onyxia

FIXME: write this!

Leiningen/Boot

[onyxia "0.2.0"]

Clojure CLI/deps.edn

onyxia/onyxia {:mvn/version "0.2.0"}

Gradle

implementation("onyxia:onyxia:0.2.0")

Maven

<dependency>
  <groupId>onyxia</groupId>
  <artifactId>onyxia</artifactId>
  <version>0.2.0</version>
</dependency>