arichiardi/humane-test-output

Humane test output for clojure.test

Leiningen/Boot

[arichiardi/humane-test-output "0.9.1"]

Clojure CLI/deps.edn

arichiardi/humane-test-output {:mvn/version "0.9.1"}

Gradle

implementation("arichiardi:humane-test-output:0.9.1")

Maven

<dependency>
  <groupId>arichiardi</groupId>
  <artifactId>humane-test-output</artifactId>
  <version>0.9.1</version>
</dependency>