atompub

An implementation of Atom Syndication and the Atom Publishing Protocol.

Leiningen/Boot

[atompub "1.0.0"]

Clojure CLI/deps.edn

atompub/atompub {:mvn/version "1.0.0"}

Gradle

implementation("atompub:atompub:1.0.0")

Maven

<dependency>
  <groupId>atompub</groupId>
  <artifactId>atompub</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
</dependency>