clj-amazon-awis

A thin wrapper for the Amazon AWIS API

Leiningen/Boot

[clj-amazon-awis "0.1.1"]

Clojure CLI/deps.edn

clj-amazon-awis/clj-amazon-awis {:mvn/version "0.1.1"}

Gradle

implementation("clj-amazon-awis:clj-amazon-awis:0.1.1")

Maven

<dependency>
  <groupId>clj-amazon-awis</groupId>
  <artifactId>clj-amazon-awis</artifactId>
  <version>0.1.1</version>
</dependency>