cljolokia

Clojure for the Jolokia

Leiningen/Boot

[cljolokia "0.1.0-SNAPSHOT"]

Clojure CLI/deps.edn

cljolokia/cljolokia {:mvn/version "0.1.0-SNAPSHOT"}

Gradle

implementation("cljolokia:cljolokia:0.1.0-SNAPSHOT")

Maven

<dependency>
  <groupId>cljolokia</groupId>
  <artifactId>cljolokia</artifactId>
  <version>0.1.0-SNAPSHOT</version>
</dependency>