edw/scallion

Scallion: a configuration tool

Leiningen/Boot

[edw/scallion "0.2.0"]

Clojure CLI/deps.edn

edw/scallion {:mvn/version "0.2.0"}

Gradle

implementation("edw:scallion:0.2.0")

Maven

<dependency>
  <groupId>edw</groupId>
  <artifactId>scallion</artifactId>
  <version>0.2.0</version>
</dependency>