flyingmachine/lein-sass4clj

Leinigen task to compile SASS

Leiningen/Boot

[flyingmachine/lein-sass4clj "0.2.2-SNAPSHOT"]

Clojure CLI/deps.edn

flyingmachine/lein-sass4clj {:mvn/version "0.2.2-SNAPSHOT"}

Gradle

implementation("flyingmachine:lein-sass4clj:0.2.2-SNAPSHOT")

Maven

<dependency>
  <groupId>flyingmachine</groupId>
  <artifactId>lein-sass4clj</artifactId>
  <version>0.2.2-SNAPSHOT</version>
</dependency>