io.xapix/axel-f

Leiningen/Boot

[io.xapix/axel-f "1.0.3-SNAPSHOT"]

Clojure CLI/deps.edn

io.xapix/axel-f {:mvn/version "1.0.3-SNAPSHOT"}

Gradle

compile 'io.xapix:axel-f:1.0.3-SNAPSHOT'

Maven

<dependency>
  <groupId>io.xapix</groupId>
  <artifactId>axel-f</artifactId>
  <version>1.0.3-SNAPSHOT</version>
</dependency>