io.xapix/axel-f

Leiningen/Boot

[io.xapix/axel-f "2.2.2"]

Clojure CLI/deps.edn

io.xapix/axel-f {:mvn/version "2.2.2"}

Gradle

implementation("io.xapix:axel-f:2.2.2")

Maven

<dependency>
  <groupId>io.xapix</groupId>
  <artifactId>axel-f</artifactId>
  <version>2.2.2</version>
</dependency>