io.xapix/axel-f

Leiningen/Boot

[io.xapix/axel-f "2.0.20-SNAPSHOT"]

Clojure CLI/deps.edn

io.xapix/axel-f {:mvn/version "2.0.20-SNAPSHOT"}

Gradle

implementation("io.xapix:axel-f:2.0.20-SNAPSHOT")

Maven

<dependency>
  <groupId>io.xapix</groupId>
  <artifactId>axel-f</artifactId>
  <version>2.0.20-SNAPSHOT</version>
</dependency>