io.xapix/paos

Lightweight and easy-to-use library to build SOAP clients from WSDL files.

Leiningen/Boot

[io.xapix/paos "0.2.5-SNAPSHOT"]

Clojure CLI/deps.edn

io.xapix/paos {:mvn/version "0.2.5-SNAPSHOT"}

Gradle

implementation("io.xapix:paos:0.2.5-SNAPSHOT")

Maven

<dependency>
  <groupId>io.xapix</groupId>
  <artifactId>paos</artifactId>
  <version>0.2.5-SNAPSHOT</version>
</dependency>