kixi/data.vendor.lotame

kixi module to interface to lotame

  • VCSN/A

  • cljdoc documentationcljdoc
  • 511 Downloads
  • 23 This Version

Leiningen/Boot

[kixi/data.vendor.lotame "0.6.13"]

Clojure CLI/deps.edn

kixi/data.vendor.lotame {:mvn/version "0.6.13"}

Gradle

implementation("kixi:data.vendor.lotame:0.6.13")

Maven

<dependency>
  <groupId>kixi</groupId>
  <artifactId>data.vendor.lotame</artifactId>
  <version>0.6.13</version>
</dependency>