kixi/lein-gorilla

A Leiningen plugin for the Gorilla REPL.

Leiningen/Boot

[kixi/lein-gorilla "0.4.1"]

Clojure CLI/deps.edn

kixi/lein-gorilla {:mvn/version "0.4.1"}

Gradle

implementation("kixi:lein-gorilla:0.4.1")

Maven

<dependency>
  <groupId>kixi</groupId>
  <artifactId>lein-gorilla</artifactId>
  <version>0.4.1</version>
</dependency>