lein-aws-beanstalk

Leiningen plugin for Amazon's Elastic Beanstalk

Leiningen/Boot

[lein-aws-beanstalk "0.2.8-SNAPSHOT"]

Clojure CLI/deps.edn

lein-aws-beanstalk/lein-aws-beanstalk {:mvn/version "0.2.8-SNAPSHOT"}

Gradle

implementation("lein-aws-beanstalk:lein-aws-beanstalk:0.2.8-SNAPSHOT")

Maven

<dependency>
  <groupId>lein-aws-beanstalk</groupId>
  <artifactId>lein-aws-beanstalk</artifactId>
  <version>0.2.8-SNAPSHOT</version>
</dependency>