lein-kuromadoushi

FIXME: write description

  • VCSN/A

  • cljdoc documentationcljdoc
  • 113 Downloads
  • 10 This Version

Leiningen/Boot

[lein-kuromadoushi "0.1.1-SNAPSHOT"]

Clojure CLI/deps.edn

lein-kuromadoushi/lein-kuromadoushi {:mvn/version "0.1.1-SNAPSHOT"}

Gradle

implementation("lein-kuromadoushi:lein-kuromadoushi:0.1.1-SNAPSHOT")

Maven

<dependency>
  <groupId>lein-kuromadoushi</groupId>
  <artifactId>lein-kuromadoushi</artifactId>
  <version>0.1.1-SNAPSHOT</version>
</dependency>