lein-lein

FIXME: write description

  • VCSN/A

  • cljdoc documentationcljdoc
  • 314 Downloads
  • 21 This Version

Leiningen/Boot

[lein-lein "0.1.0-SNAPSHOT"]

Clojure CLI/deps.edn

lein-lein/lein-lein {:mvn/version "0.1.0-SNAPSHOT"}

Gradle

implementation("lein-lein:lein-lein:0.1.0-SNAPSHOT")

Maven

<dependency>
  <groupId>lein-lein</groupId>
  <artifactId>lein-lein</artifactId>
  <version>0.1.0-SNAPSHOT</version>
</dependency>