onaio/milia

The ona.io Clojure Web API Client.

  • GitHubN/A

  • cljdoc documentationcljdoc
  • 21,627 Downloads
  • 48 This Version

Leiningen/Boot

[onaio/milia "0.4.0"]

Clojure CLI/deps.edn

onaio/milia {:mvn/version "0.4.0"}

Gradle

compile 'onaio:milia:0.4.0'

Maven

<dependency>
  <groupId>onaio</groupId>
  <artifactId>milia</artifactId>
  <version>0.4.0</version>
</dependency>