onaio/milia

The ona.io Clojure Web API Client.

Leiningen/Boot

[onaio/milia "0.9.3-rc2"]

Clojure CLI/deps.edn

onaio/milia {:mvn/version "0.9.3-rc2"}

Gradle

implementation("onaio:milia:0.9.3-rc2")

Maven

<dependency>
  <groupId>onaio</groupId>
  <artifactId>milia</artifactId>
  <version>0.9.3-rc2</version>
</dependency>