onaio/milia

The ona.io Clojure Web API Client.

Leiningen/Boot

[onaio/milia "0.8.0"]

Clojure CLI/deps.edn

onaio/milia {:mvn/version "0.8.0"}

Gradle

implementation("onaio:milia:0.8.0")

Maven

<dependency>
  <groupId>onaio</groupId>
  <artifactId>milia</artifactId>
  <version>0.8.0</version>
</dependency>