onaio/milia

The ona.io Clojure Web API Client.

Leiningen/Boot

[onaio/milia "0.3.41-SNAPSHOT-DEBUG-API"]

Clojure CLI/deps.edn

onaio/milia {:mvn/version "0.3.41-SNAPSHOT-DEBUG-API"}

Gradle

implementation("onaio:milia:0.3.41-SNAPSHOT-DEBUG-API")

Maven

<dependency>
  <groupId>onaio</groupId>
  <artifactId>milia</artifactId>
  <version>0.3.41-SNAPSHOT-DEBUG-API</version>
</dependency>