io.tupelo/pedestal

Pedestal With A Spoonful of Honey

Leiningen/Boot

[io.tupelo/pedestal "21.09.10"]

Clojure CLI/deps.edn

io.tupelo/pedestal {:mvn/version "21.09.10"}

Gradle

implementation("io.tupelo:pedestal:21.09.10")

Maven

<dependency>
  <groupId>io.tupelo</groupId>
  <artifactId>pedestal</artifactId>
  <version>21.09.10</version>
</dependency>