kaitanie/titanium

Titanium a powerful Clojure graph library build on top of Aurelius Titan

Leiningen/Boot

[kaitanie/titanium "1.0.0-beta3-titan042-SNAPSHOT"]

Clojure CLI/deps.edn

kaitanie/titanium {:mvn/version "1.0.0-beta3-titan042-SNAPSHOT"}

Gradle

implementation("kaitanie:titanium:1.0.0-beta3-titan042-SNAPSHOT")

Maven

<dependency>
  <groupId>kaitanie</groupId>
  <artifactId>titanium</artifactId>
  <version>1.0.0-beta3-titan042-SNAPSHOT</version>
</dependency>