lein-kinesis

lein plugin that wraps 'kinesalite' a local implementation of Amazon Kinesis.

Leiningen/Boot

[lein-kinesis "0.1.6"]

Clojure CLI/deps.edn

lein-kinesis/lein-kinesis {:mvn/version "0.1.6"}

Gradle

implementation("lein-kinesis:lein-kinesis:0.1.6")

Maven

<dependency>
  <groupId>lein-kinesis</groupId>
  <artifactId>lein-kinesis</artifactId>
  <version>0.1.6</version>
</dependency>