lein-lambda

A Leiningen plugin to automate AWS Lambda deployments

Leiningen/Boot

[lein-lambda "0.2.0"]

Clojure CLI/deps.edn

lein-lambda/lein-lambda {:mvn/version "0.2.0"}

Gradle

implementation("lein-lambda:lein-lambda:0.2.0")

Maven

<dependency>
  <groupId>lein-lambda</groupId>
  <artifactId>lein-lambda</artifactId>
  <version>0.2.0</version>
</dependency>